Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 11. marec 6. storočie Význam mena: odhodlaný, vytrvalý, húževnatý (z lat.) Atribúty: koruna, palma Konštantín sa narodil okolo roku 520 ako syn cornwallského kráľa Cada. Po jeho smrti sa stal namiesto neho kráľom Cornwallu. Podľa neistej tradície sa oženil s dcérou bretónskeho kráľa. Manželka mu však po nejakom čase zomrela. Ako vdovec potom zanechal svoj trón a vládu synovi a sám odišiel do kláštora. Stal sa mníchom v opátstve sv. Mochuda v Rahane v Írsku. V kláštore vykonával tie najposlednejšie práce a popritom študoval teológiu. Bol vysvätený za kňaza a ako misionár odišiel do kraja Strathclyde v Škótsku  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 11. marec † okolo r. 725 Význam mena: požehnaný (lat.) Sv. Benedikt Crispus bol arcibiskupom Milána. Dĺžka jeho pôsobenia ako biskupa sa udáva na vyše 45 rokov. S jeho menom sa spája výstavba kostola sv. Benedikta. Katechizoval kráľa Wessexu (Anglicko) Caedwallu, sprevádzal ho do Ríma, kde ho roku 689 pokrstil sám pápež Sergius I. Zakrátko nato kráľ v Ríme zomrel. Benedikt napísal na jeho počesť epitaf. Historické pramene uvádzajú Benedikta ako jedného z veľkých milánskych biskupov. FacebookTwitterGoogle+E-mail