Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená Sviatok: 12. jún * 30.júl 1890  Złoczew, Poľsko † 27.júl 1943  Osvienčim-Birkenau, Poľsko Bola jedným z dvanástich detí Charlesa a Maria Kaszyńskich. Po smrti rodičov sa ujala svojich súrodencov a pracovala ako učiteľka. V roku 1921, vo svojich 30-tich rokoch vstúpila do kláštora  Uršulínok – sestier Rímskej únie v Krakove, pričom prijala meno Mária Klemensa od Ježiša Ukrižovaného. Rehoľným životom žila 22 rokov. Mala pred sebou jasný ciel: Byť svätou uršulínkou. Žiť s Ježišom a v Ježišovi. Mala mnohé poslania tak v reholi ako aj vo vychovávateľskom poslaní. V ťažkom období II. sv. vojny bola predstavenou v kláštore v  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 12. jún * 11. november 1685 Pisa, Taliansko † 12. jún 1767 Città di Castello, Taliansko Florida, vlastným menom Lucrezia Elena Cevoli sa narodila v Pise 11. novembra 1685. V trinástich rokoch, v roku 1698, bola zverená do výchovy k rehoľných sestrám u sv. Martina v Pise. Na jar 1703 vstúpila do kláštora Kapucínok v Citta di Castello. Dňa 8. júna 1703 začala svoj noviciát pod vedením Veroniky Giuliani. Slávne sľuby zložila 10. júna 1705. V roku 1716 bola zvolená vikárkou kláštora. Po smrti sv. Veroniky bola Florida v roku 1727 zvolená do funkcie abatiše. Kvôli urýchleniu beatifikácie sv. Veroniky sa rozhodla Florida v roku  [ Read More ]

Ctihodný Sviatok: 12. jún * 24. marec 1943 Villamagna, Taliansko † 12. jún 1964 Rím, Taliansko   Nicola-D´Onofrio sa narodil 24. marca 1943 na malom statku vo Villamagna v Taliansku. Mal šťastné detstvo, ktoré nezahalil žiadny negatívny mrak. Chodil do školy, tešil sa z prvého svätého prijímania, trávil čas ako miništrant v kostole. Nič ho neodlišovalo od jeho rovesníkov. Bol inteligentný a usilovný, často až príliš vážny, ale inak ničím mimoriadny. Túžba po kňazstve sa v ňom prebudila veľmi skoro, v určitej miere ho ovplyvnil študent teológie z jeho rodného mesta a blízkosť k rodisku sv. Kamila. Usiloval sa o vstup do seminára kamiliánov  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 12. jún * Etiópia † koniec 4. stor. v púšti pri Tébach, dnes ruiny Al-Uqsurin, Egypt, alebo Göreme v Kapadócii, Turecko Význam mena: vždy šťastný (egypt.) Atribúty: odev z listov okolo bedier, kalich, hostia Patrón tkáčov, sexuálne zneužívaných, dobrej smrti  Život sv. Onofria opísal mních menom Pafnucius, ktorý žil v 5. storočí. Hoci presné historické fakty o sv. Onofriovi nie sú známe, spomienka na neho zostala zachovaná v cirkevnom kalendári. Z Pafnuciovho spisu sa dozvedáme o jeho túžbe spoznať anachorétov (eremitov, pustovníkov) na púšti, o ktorých sa v Egypte veľa rozprávalo. Kvôli tomu sa vybral na púšť. Po štyridsiatich dvoch  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 12. jún * 9. október 1777 Verona, Taliansko † 12. jún 1853 tamtiež Význam mena Gašpar: vľúdny učiteľ (perz.) Sv. Gašpar Bertoni sa narodil vo Verone v Taliansku 9. októbra 1777. Jeho otec sa volal František a mama Brunora. Pokrstil ho jeho prastrýko Jakub Bertoni, ktorý bol správcom kostola sv. Pavla vo Verone. Celá rodina bola silne nábožensky založená. Gašparovým rodičom sa narodila ešte dcéra, no vo detskom veku zomrela, a tak zostal Gašpar jedináčkom. Dostal vynikajúce vzdelanie doma a v škole sv. Sebastiána, ktorú riadili jezuiti. Keď mal jedenásť rokov, pristúpil k prvému sv. prijímaniu, a vtedy pocítil túžbu  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 12. jún † 3.-4. storočie (?) Rím Patrón detí Presné historické údaje o umučení sv. Basilidesa nie sú známe. Je isté, že v Ríme na Via Aurelia stál kedysi kostol, zasvätený sv. Basilidesovi a jeho spoločníkom, mučeníkom. Existujú tri príbehy o ich mučeníctve, no historické fakty nie je možné overiť. Prvý príbeh pokladá sv. Basilidesa za rímskeho vojaka. Spolu s ďalšími vojakmi Kvirínom, Naborom a Nazáriom boli kresťanmi. Zatkli ich za cisára Diokleciána. Vo väzení sa vďaka nim obrátil väzenský dozorca Marcellus. Keďže sa nechceli vzdať svojej viery, mučili ich a nakoniec zabili. Podľa druhej verzie boli Basilides  [ Read More ]