Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 12. máj * okolo 289 Frýgia (?), dnešné stredné Turecko † 304 (?) Rím Atribúty: meč, koruna Patrón prvoprijímajúcich, detí, rytierov; proti bolestiam hlavy, kŕčom a kožným chorobám; pred krivou prísahou; ochranca mladej sejby pred jarnými mrazmi Presné dáta o živote sv. Pankráca nemáme. Narodil sa zrejme vo Frýgii. Rodičia mu skoro zomreli, a tak sa ho ujal jeho strýc Dionýz. Ten si ho vzal so sebou do Ríma, keďže tam mal zostať Pankrácovi nejaký majetok po rodičoch a tiež tam boli väčšie možnosti vzdelania. V Ríme sa obaja stretli s kresťanmi. Podľa tradície ich pokrstil sám pápež sv. Marcelín. Odporučil  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 12. máj † 258 alebo 304 (?) Vďaka pápežovi sv. Damazovi (4. stor) sa nám zachovalo niekoľko informácií o živote sv. Nerea a Achilla. Nereus a Achilleus boli vojaci v rímskej armáde, kde pomáhali uskutočniť prenasledovanie kresťanov. Pravdepodobne nemali nič proti kresťanom a nechceli krviprelievanie, ktoré im bolo prikázané uskutočniť, ale podriadili sa týmto krutým príkazom zo strachu pred vlastnou smrťou. Napokon, toto sa vlastne od vojakov očakáva. Nevieme, ako konvertovali, vieme len to, že to bol „zázrak viery.“ Po tomto zázraku odhodili svoje zbrane a ušli z tábora, zobliekli si brnenie a výzbroj. Ako účastníci prenasledovania vedeli  [ Read More ]