Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí Sviatok: 12. november † 11. novebmer 1003 Päť bratov mučeníkov (poľ. Żywot Pięciu Braci Męczenników, lat. Vita quinque fratrum martyrum; známy tiež ako Adiuva, Deus…, Dopomôž, Bože…) – stredoveký útvar napísaný latinsky, predstavujúci históriu piatich bratov mučeníkov. Autorom je Bruno z Querfurtu. Podľa Dalimilovej kroniky v poľskom lese žilo päť bratov mníchov – Matej, Izák, Kristín, Ján a Benedikt. Ján a Benedikt pochádzali z talianskeho prostredia, Izák, Matej a Kristín z Poľska. Iné pramene uvádzajú, že traja z bratov pochádzali z Talianska a dvaja s najväčšou pravdepodobnosťou zo Slovenska. Úcta k svätým piatim mučeníkom sa rozšírila na celom území  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 12. november † okolo 430 Biskup a priateľ svätého Jána Chryzostoma. Pravdepodobne bol členom cisárskeho súdu v Konštantínopole (dnešný Istanbul). Neskôr sa vzdal svojej rodiny a so svojím synom Theodulusom začal žiť ako mních na hore Sinaj. Theodulusa však uniesli arabskí zlodeji a Nilus sa vydal nájsť ho. Podarilo sa, obaja boli neskôr vysvätení za kňazov biskupom v Eleuse. Potom sa vrátili na Sinaj. Nilus sa stal biskupom Ancyry. Je autorom povestných asketických spisov a mnohých listov. Stáva sa však, že sa zamieňa s mníchom z Ancyry, volaným „Múdry“, ktorý tiež písal rôzne spisy. FacebookTwitterGoogle+E-mail

krstným menom: Ján Svätý Sviatok: 12. november * 1580 Vladimir Volynskyi, Ukrajina † 12. november 1623 Vitebsk, Bielorusko Sv. Jozafát Ján Kuncewycz sa narodil asi v roku 1580 vo Wlodzimierzi Wolyňskom na Ukrajine. Pri krste dostal meno Ján. Jeho rodičia Gabriel a Marianna boli schudobnenými šľachticmi; boli pravoslávnymi kresťanmi. Otec bol obchodníkom. Keď Ján dorástol, poslal ho do litovského mesta Vilno, aby sa tiež vyučil za obchodníka. No jeho vábil skôr chrám a duchovná služba. V tých časoch zúril vo Vilne boj medzi uniátmi (kresťanmi gréckoslovanského obradu, ktorí uznávali primát pápeža) a rozkolníkmi, ktorí pápeža neuznávali. Ján – ani sám dobre  [ Read More ]