Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 12. november

† okolo 430

Biskup a priateľ svätého Jána Chryzostoma. Pravdepodobne bol členom cisárskeho súdu v Konštantínopole (dnešný Istanbul). Neskôr sa vzdal svojej rodiny a so svojím synom Theodulusom začal žiť ako mních na hore Sinaj. Theodulusa však uniesli arabskí zlodeji a Nilus sa vydal nájsť ho. Podarilo sa, obaja boli neskôr vysvätení za kňazov biskupom v Eleuse. Potom sa vrátili na Sinaj. Nilus sa stal biskupom Ancyry. Je autorom povestných asketických spisov a mnohých listov. Stáva sa však, že sa zamieňa s mníchom z Ancyry, volaným „Múdry“, ktorý tiež písal rôzne spisy.