Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 13. február * cca 1190 Burgberg pri Dassel, Vestfálsko † 1237 na mori, pri Sýrii Jordan zo Saxony sa narodil koncom XII. storočia v meste Burgberg vo Vestfálsku. 12. februára 1220 v Paríži prijal rehoľné rúcho z rúk blahoslaveného Reginalda. Po smrti sv. Dominika stal sa jeho prvým nástupcom vo vedení rehole. Úrad vykonával v priateľskom bratskom duchu plných pätnásť rokov a staral sa o bratov a sestry, slúžil a pomáhal im slovom a osobným príkladom, tiež písomnými príhovormi a častými vizitáciami. Postaral sa o zostavenie a vydanie rehoľných predpisov. Rehoľu najviac upevnil a rozšíril svojou nezvyčajnou vľúdnosťou, príkladným životom a  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 13. február † 303 Význam mena: dobrotivý (z lat.) Narodil sa v meste Todi v Umbrii (Taliansko). Patrí medzi osemnástich svätých, ktorí nosia meno Benignus. Tradícia uvádza, že mal veľmi dobré srdce. Bol vysvätený za kňaza. Začiatkom 4. storočia počas prenasledovania kresťanov za čias cisára Domiciána a Maximiána podstúpil mučenícku smrť. Jeho telo dlho odpočívalo na cintoríne pri ceste, ktorá viedla na lokalitu, zvanú Vicus Martis. Dnes nesie meno po sv. Benignovi a stojí tu benediktínsky kláštor. V roku 1904 boli jeho pozostatky v striebornej urne uložené do oltára v kostole sv. Silvestra. FacebookTwitterGoogle+E-mail