Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená Sviatok: 13. január * 1157/1158 Huy, Belgicko † 13. január 1228 tamtiež Narodila sa v zámožnej rodine v Huy pri Liege v r. 1158. Ešte ako veľmi mladé dievča sa vydala, odišla od svojich rodičov. V priebehu piatich rokov sa jej narodili tri deti, hneď potom ovdovela – ako osemnásťročná. Núdzu o nápadníkov nemala, priťahovala ich jej nezvyčajná situácia, v ktorej sa ocitla. Iveta však nechcela ani jedného z nich. Venovala sa výchove svojich detí, z ktorých dvaja synovia vstúpili k cisterciánom. Neskôr sa rozhodla starať o malomocných a zvestovať im Božiu lásku. Posledných tridsaťšesť rokov svojho života žila ako pustovníčka.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 13. január * okolo 315 Pictavium, dnes Poitiers (?), Francúzsko † zač. januára 367 (?) tamtiež Atribúty: biskupské symboly, had, drak Patrón detí; pri uštipnutí hadom Sv. Hilár sa narodil okolo roku 315 v Poitiers vo Francúzsku. Jeho predkovia boli bohatí galskí šľachtici. Hoci boli pohania, Hilár si zachoval čistotu srdca, žil poctivým životom, veľa študoval, najmä filozofiu, rečníctvo a poéziu. Neskôr začal aj vyučovať. Postupne však začal uvažovať nad životom a jeho zmyslom. Začal čítať Sväté písmo. Stal sa kresťanom, takisto aj jeho žena a dcéra sv. Abra. Keď okolo roku 350 zomrel poitiersky biskup, kňazi a ľudia si jednohlasne  [ Read More ]