Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 13. október * 4. mája 1757 † 13. októbra 1793 Coutances, Francúzsko Atribúty:  Zobrazovaný je ako premonštrát, s gilotínou a evanjeliárom. Peter-Adrián Toulorge sa narodil v Muneville-le-Bingard (Normandia). Stal sa svetským kňazom a v decembri 1782 kaplánom v Doville. Zažil tam veľké nadšenie farára-premonštráta Jacquesa-Françoise Le Canut, s ktorým často navštevoval premonštrátske opátstvo Blanchelande. Nadchol ho ideál sv. Norberta a do jeho rehole vstúpil. Po schválení civilnej ústavy vykonával tento kanonik službu v okolitých farnostiach. Keď sa dopočul o zákone z 26. augusta 1792, ktorý všetkých kňazov, ktorí zastávali verejný úrad a nezložili prísahu na revolučnú ústavu, odsudzoval na  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 13. október † 304 Córdoba, Španielsko Sv. Faustus, Január a Marcialis položili svoj život za Krista počas prenasledovania kresťanov. Chytili ich, kruto mučili a nakoniec upálili na hranici. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Blahoslavená Sviatok: 13. október * 30. marec 1904 Balasar pri Brage, Portugalsko † 13. október 1955 tamtiež Alexandrina sa narodila v roku 1904 v meste Balasar v Portugalsku. Jej matka jej vštepovala od malička zdravé kresťanské zásady. Ako sedemročnú ju poslali do mesta Povoa do Varzim do rodiny tesára, kde mala možnosť navštevovať základnú školu, pretože v Balasare taká možnosť nebola. Tam pristúpila k prvému sv. prijímaniu a v nasledujúcom roku (1912) prijala aj sviatosť birmovania. O rok a pol neskôr sa vrátila do Balasaru. Musela ťažko pracovať na poli. Musela sa usilovať natoľko, aby stíhala robiť ako muži. Ako dieťa bola veľmi živá,  [ Read More ]