Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: : 14. jún * Severné kráľovstvo Izraela† Samária Význam mena: Môj Boh je spása (hebr.) Starozákonný prorok Elizej /tiež Elisha, אֱלִישָׁע hebr., Ἐλισ[σ]αῖος gr., Elisaeus lat./ nepatrí medzi štyroch veľkých a ani dvanástich malých prorokov, ktorí zanechali prorocké spisy zachytené v Biblii. Predstavuje však so svojím učiteľom Eliášom veľmi silné prorocké osobnosti, ktoré boli späté s pohnutými dejinami Izraela. Jeho osudy a skutky sú zachytené v Prvej (podľa staršieho rátania v Tretej) knihe kráľov od 19,16 po 2 Kr 13,20. Elizej pochádzal zo severovýchodnej Palestíny, z galilejsko-samarijského pohraničia. Jeho otec Safat bol bohatý držiteľ pôdy. Keď prorok Eliáš povolal Elizeja  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 14. jún † okolo 304 Soissons, Francúzsko Význam mena: Valér = mocný, silný; Rúfus = ryšavý, hrdzavý (z lat.) Atribút: palma Podľa tradície boli sv. Valér a Rúfus umučení za čias prenasledovania kresťanov, keď v Ríme vládol cisár Dioklecián. Boli skladníkmi, na starosti mali cisárske sýpky, ktoré boli situované na území dnešného Francúzska pri Soissons. Bolo to na ceste, ktorá viedla do Ríma. Boli presvedčenými a horlivými kresťanmi a šírili evanjelium. Táto horlivosť sa však nepáčila ich nadriadenému, pohanovi Riziovarovi, ktorý sa rozhodol ich odstrániť. Oni sa o tom dozvedeli, ušli a ukryli sa v jaskyni na okolí.  [ Read More ]