Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 14. máj  * 1184, Coimbra, Portugalsko † 14. máj 1265, Santarem, Portugalsko Toľko romantických legiend sa prelína s príbehom blahoslaveného Gilesa, že je ťažké vidieť ho v nich iba ako samotného muža, ktorý sa stal blahoslaveným. Jeho život však, dokonca aj zbavený legendy je však príbehom triumfu božej milosti v duši človeka. Blahoslavený Giles zo Santarem sa narodil vo Vouzella, neďaleko mesta Coimbra, v Portugalsku, okolo roku 1184. Často sa stretávame aj s menami Egídius Portugalský, Giles z Vouzella. Jeho otec, Rodrigues de Vagliaditos, bol guvernérom mesta Coimbra a poradcom portugalského kráľa Sancha I. Veľkého. Jeho otec chcel, aby Giles vstúpil do zasväteného života  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 14. máj * Betlehem (?) † okolo 63 Etiópia (?) Význam mena: dar od Boha, človek od Boha (hebr.) Atribúty: meč, sekera, halapartňa,kamene Patrón stavebných robotníkov, tesárov, stolárov, kováčov, mäsiarov, pastierov svíň, krajčírov, cukrárov; proti kiahňam, čiernemu kašľu; pri neúrode Pán Ježiš mal dvanásť apoštolov. Bolo to zrejme určité prepojenie na počet izraelských kmeňov, ktorých bolo tiež dvanásť. Po Judášovej zrade jeden chýbal, a tak apoštoli po nanebovstúpení Pána Ježiša prikročili k voľbe dvanásteho. Opisujú to Skutky apoštolov (1, 9-26). Napísali dve mená – Jozef Barsabáš a Matej. Lós padol práve na Mateja. Od tej chvíle sa stal  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 14. máj * 2.október 1798 Etables, Francúzsko † 14. máj 1856 St. Mary of the Woods, Indiana, USA „Akú silu získava duša v modlitbe! Aký sladký je pokoj uprostred búrky, ktorý modlitba nájde v Ježišovom srdci! Ale… akú útechu majú tí, čo sa nemodlia?“ Tieto slová napísala Matka Teodora Guérinová po tom, ako prežila silnú búrku na šírom mori. Teodora získavala sily v modlitbe, v rozhovore s Bohom, s Ježišom a s Pannou Máriou. Počas života ohlasovala potrebu modlitby a tak sa delila s láskou k Bohu s ľuďmi z rôznych krajov. Matka Teodora, vlastným menom Anna Terézia Guérinová,  [ Read More ]