Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 14. marec * okolo 895 Enger pri Herforde, Severné Porýnie-Vestfálsko, Nemecko † 14. marec 968 Quedlinburg, Sasko-Anhaltsko, Nemecko Význam mena: silná, udatná bojovníčka (zast. nem.) Atribúty: kostol, kôš s chlebom (almužna) Sv. Matilda sa narodila okolo roku 895 v meste Enger. Roku 909 (podľa iných prameňov roku 913) sa zosobášila so synom saského vojvodu Ota, neskorším nemeckým kráľom Henrichom I. Hoci Henrich bol prchkej povahy, vďaka svojej manželke sa postupne stal milším, spravodlivým a snažil sa veci riešiť v pokoji. Spolu mali päť detí – troch synov, Ota (neskoršieho cisára), Henricha a Bruna (neskoršieho arcibiskupa) a dve dcéry:  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 14. marec * okolo 1208  Lüttich (Liège), dnešné Belgicko † 1265 tamtiež Význam mena: matka žijúcich; tá, ktorá dáva život (hebr.) Bl. Eva sa narodila okolo roku 1200. Žila ako mníška v kláštore sv. Martina v Liege (Lüttich) na území dnešného Belgicka. Spolu s bl. Julianou z Liège zaviedli úctu k Božiemu Telu. Juliana totiž pri modlitbe dostala víziu, aby rozšírila úctu k Božiemu Telu. Vo svojom kláštore však nenašla pochopenie, dokonca ju odtiaľ poslali preč. Uchýlila sa teda do kláštora, v ktorom žila Eva. Eva k nej sprvu pristupovala opatrne. Neskôr s ňou začala spolupracovať a aj po jej smrti  [ Read More ]