Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená

Sviatok: 14. marec

* okolo 1208  Lüttich (Liège), dnešné Belgicko
† 1265 tamtiež

Význam mena: matka žijúcich; tá, ktorá dáva život (hebr.)

Bl. Eva sa narodila okolo roku 1200. Žila ako mníška v kláštore sv. Martina v Liege (Lüttich) na území dnešného Belgicka. Spolu s bl. Julianou z Liège zaviedli úctu k Božiemu Telu. Juliana totiž pri modlitbe dostala víziu, aby rozšírila úctu k Božiemu Telu. Vo svojom kláštore však nenašla pochopenie, dokonca ju odtiaľ poslali preč. Uchýlila sa teda do kláštora, v ktorom žila Eva. Eva k nej sprvu pristupovala opatrne. Neskôr s ňou začala spolupracovať a aj po jej smrti šírila k Božiemu Telu. Pápež Urban IV. v liste z roku 1264 ocenil ich činnosť a v tom istom roku nariadil sláviť tento sviatok v celej Cirkvi. Na jeho želanie sv. Tomáš Akvinský zložil k tomuto sviatku osobitný hymnus. Eva zomrela roku 1265. Pochovaná bola v kláštore sv. Martina.