Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 14. október * okolo 155 – 160 Rím † 222 (alebo 223) tamtiež Pontifikát: 217 – 222 Význam mena: veľmi pekný, krásny (z gr.) Atribúty: mlynský kameň, studňa Sv. Kalixt sa narodil okolo roku 155 v Trastevere (časť Ríma „Zátiberie“ – za riekou Tiber). Jeho rodičia boli kresťanmi. Otec bol otrokom v Ríme u istého Karpofora, bohatého kresťana z rodiny cisára Komoda. U toho istého Karpofora potom slúžil aj Kalixt. Jeho pán mu zveril veľkú sumu peňazí a umožnil mu, aby obchodovaním na rímskych trhoch získal ešte viac. Časom mu začali peniaze zverovať aj iní kresťania, ktorí od neho očakávali,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 14. október * Poitiers, Francúzsko † 537 Sv. Fortunát sa narodil v Poitiers vo Francúzsku. Ako pustovník odišiel do Talianska, kde žil v tichu a samote. Mnohí ho vyhľadávali, keďže mal dar zázrakov a dar vyháňania zlých duchov. Po čase si ho tak klérus, ako aj ľudia vyvolili za biskupa. Diecézu Todi horlivo a múdro spravoval od roku 528 až do svojej smrti. FacebookTwitterGoogle+E-mail