Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená Sviatok: 16. august * 8. január 1881 Lillo, Španielsko † 15. august 1936 San Isidro, Španielsko Mária Sagrario, vlastným menom Elvíra Moragas Cantarero, sa narodila ako tretia zo štyroch detí Ricardovi Moragasovi a Isabele Cantarerovej. Ako ako prvá žena v krajine dosiahla titul vo farmácii a dosiahla to s vyznamenaním. Jej otec bol vymenovaný za farmaceutického dodávateľa do kráľovskej domácnosti a v roku 1886 presťahoval svoju rodinu do Madridu. Hoci mala Elvira naplánovanú výnimočnú kariéru, najmä po smrti svojho otca, cítila, že Boh ju volá k rehoľnému povolaniu. Na radu svojho duchovného vodcu odložila vstup do kláštora, aby sa mohla  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 16. august  * 1295, Motpellier, Francúzsko † 16. august 1327, Montpellier, Francúzsko Sv. Rochus síce nepatrí ku klasickým 14 pomocníkom v núdzi, ale v mnohých oblastiach sa k nim počíta, pretože bol pred stáročiami jedným z najobľúbenejších ochrancov proti moru. Hoci úplné a bezpečné údaje o živote sv. Rochusa chýbajú a hoci nemal nikdy v Cirkvi úrad, patrí dodnes k najobľúbenejším a veľmi uctievaným postavám katolíckej cirkvi. Narodil sa okolo roku 1295 v Montpellier (južné Francúzsko). Potom, čo veľmi skoro stratil otca i matku, ktorí boli veľmi zbožní, rozdal všetko svoje bohatstvo medzi chudobné mestá a šiel svetom ako  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 16. august * okolo 969/975 Gran, Uhorsko, dnes Ostrihom, Maďarsko † 15. august 1038 Székesfehérvár, Uhorsko Význam mena: koruna, korunovaný (gr.) Atribúty: glóbus, kríž Sv. Štefan pochádzal z vojvodskej rodiny. Jeho otec bol Gejza; v rokoch 972-997 vládol v Uhorsku ako veľkoknieža. Matka sa volala Šarlota, bola dcérou sedmohradského kniežaťa Gyulu. Štefan sa narodil asi v roku 975 v Ostrihome. Pokrstil ho zrejme pasovský biskup Pilgrim alebo jeden z jeho kňazov. Dovtedy sa volal Vajk. V roku 995 sa oženil s bavorskou princeznou bl. Gizelou. V roku 997 prebral vládu po svojom otcovi Gejzovi, ktorý v tom roku zomrel.  [ Read More ]