Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 17. august * ca. 1185 Kamień Śląski, Nižné Poľsko † 15. august 1257 Krakov, Poľsko Tento dominikánsky svätec sa volal pôvodne Jakub, v ľudovej reči Jacko (poľsky: Święty Jacek alebo Jacek Odrowąż). Ale istý poľský životopisec v 14. stor. zmenil jeho meno na Jacinthus, aby mohol svojho hrdinu porovnávať s drahokamom hyacintom. Neskorší životopisci si neuvedomili túto slovnú hru a prevzali zidealizovanú podobu svätcovho mena Hyacint. Narodil sa niekedy koncom 12. stor. pravdepodobne v obci Kamieň pri Opoli v Sliezsku. Mal ešte aspoň jedného brata. Blahoslavení Česlav a Bronislava neboli jeho súrodenci, ako to chybne tvrdia niektoré životopisy. O jeho mladosti nevieme veľa. Údajne  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 17. august * asi 1268 Montefalco, Taliansko † 17. august 1308 tamtiež Táto svätica sa narodila v roku 1268 v obci Montefalco, blízko mesta Perugia, Taliansko. Mala o desať rokov staršiu sestru Giovannu, ktorá vstúpila do akéhosi kláštora, ktorý ani nebol kláštor, ale zišlo sa niekoľko dievčat, ktoré sa rozhodli žiť podľa rehoľných zásad. Nemali však žiadne schválenie. Ako šesť ročná vstupuje aj Klára do kláštora, lebo chcela nasledovať príklad svojej sestry. Každý sa nad tým čudoval, ako môže také malé dievča ísť do kláštora, ale aj napriek jej veku ju prijali. Postupne táto rehoľa musela prejsť určitým schválením,  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 17. august (v cisterciánskom ráde 16. august) * okolo 1426 Ceuta, španielska enkláva v Maroku † 16. február 1491 (alebo 9. August 1492) Toledo, Španielsko Význam mena: blažená (lat.) Sv. Beatrice da Silva Meneses sa narodila v Ceute v r. 1424. Bola dcérou grófa z Viana a sestrou sv. Amedea z Portugalska. V Portugalsku je Beatrice známa ako Brites. Vyrastala v dome princeznej Izabely. Keď sa princezná vydala za Jána II. Kastílskeho, Beatrice s ňou odišla do Španielska. Slúžila na dvore, neskôr však vstúpila do rádu cisterciániek v Tolede. V r. 1484 založila Kongregáciu sestier služobníčok Najsvätejšej Panny Márie Nepoškvrnenej. Od  [ Read More ]