Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 18. apríl 6.-7. storočie Medzi veľkým počtom írskych svätých je niekoľko s menom Eugen. V pôvodnej keltskej reči malo toto meno tvary: Eogan, Eoghanan, v angličtine Owen. V deň 18. apríla sa pripomína v írskych zoznamoch svätých sv. Eugen, biskup v Raith-Sithe, ktorý zomrel v r. 618 alebo 619.Niektorí ho stotožňujú s najznámejším írskym sv. Eugenom, ktorý bol biskupom v Ardstraw. Tento pochádzal z východného Írska, z kraja Leinster. Podľa zachovaných životopisov ho v detskom veku ulúpili piráti. Spolu s ním vzali do zajatia ďalších dvoch chlapcov. Najprv ich priviezli do Británie a odtial do Bretónska na západofrancúzskom pobreží. Tam ich  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 18. apríl * 645 Floyon, Francúzsko † 713 Lobbes, Belgicko Sv. Ursmar bol benediktínskym opátom a biskupom, misionárom. Bol biskupom-opátom opátstva Lobbes v Belgicku, odkiaľ organizoval veľmi úspešnú misijnú činnosť v krajine. FacebookTwitterGoogle+E-mail

(Lasrean) Svätý Sviatok: 18. apríl 6.-7.storočie Sv. Laserián sa niekedy zvykne nazývať aj Molasius. Bol bratom sv. Gobana. Narodil sa v Írsku a v Škótsku sa stal mníchom. Odišiel do Ríma, kde ho pápež sv. Gregor Veľký vysvätil za kňaza. Keď sa vrátil do Írska, snažil sa o obnovu maliarskeho sakrálneho umenia podľa rímskeho vzoru. Neskôr podnikol znovu cestu do Ríma k pápežovi Honóriovi I. Ten ho menoval za biskupa a pápežského legáta v Írsku. V roku 637 sa Laserián stal opátom v Leighlin namiesto svojho brata sv. Gobana. Zomrel roku 638 alebo 639. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätá Sviatok: 18. apríl 8. storočie Sv. Antúza bola dcérou cisára Východnej ríše Konštantína V. Kopronima a cisárovnej Ireny. Meno dostala podľa sv. Antúzy, zakladateľky mužského a ženského kláštora, ktorú prenasledoval jej otec cisár Konštantín, keďže sa nechcela podriadiť jeho príkazu zničiť všetky obrazy svätých v rámci bludu ikonoklazmu (obrazoborectva). V tom čase práve porodila cisárovná Irena dvojičky, chlapca a dievča. Bol to ťažký pôrod. Keďže Antúza predpovedala šťastný koniec, dostala milosť, mohla sa vrátiť z vyhnanstva a cisárovná nazvala podľa nej svoju novonarodenú dcéru. Stalo sa to okolo roku 750. Zanedlho však malá Antúza aj so svojim bratom osireli,  [ Read More ]