Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 18. december * Rím (?) † 18. december 301 Tours, Francúzsko Význam mena: vďačný, milý (z lat.) Atribút: biskupský pastorál (berla) Sv. Gracián sa narodil v 3. storočí v Ríme. Pápež Fabián si ho vybral za svojho spolupracovníka. V roku 249 ho poslal do Galie (dnešné Francúzsko) spolu s ďalšími šiestimi biskupmi, aby tam šírili evanjelium. Okrem iných miest prišiel Gracián aj do mesta Tours. Tam si ho ľudia vyvolili za biskupa. Gracián potom pôsobil v tomto meste asi päťdesiat rokov. Zomrel v roku 301. Graciána mal vo veľkej úcte aj sv. Martin, ktorý sa neskôr stal biskupom  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 18. december † 7. storočie Sv. Flannan bol synom írskeho vládcu Turlougha. Vstúpil do kláštora Mo Lua v Killaloe pri Limericku. Tam sa pravdepodobne stal opátom. Bol známy ako skvelý kazateľ. Počas jednej svojej púte do Ríma ho pápež Ján IV. vysvätil za biskupa. Flannan sa tak stal prvým biskupom v Killaloe. Okrem toho pochodil aj Hebridy (ostrovy na západnom pobreží Škótska), kde tiež kázal. FacebookTwitterGoogle+E-mail