Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená Sviatok: 18. november * 2. august 1898 Wał-Ruda pri Tarnówe, Poľsko † 18. november 1914 tamtiež Význam mena: schopná, svedomitá (zastar. nem.) Atribút: palma Karolína sa narodila 2. augusta 1898 vo Wał-Rude pri Tarnówe v Poľsku v chudobnej roľníckej rodine. Okrem rodičov sa o jej duchovnú výchovu staral kňaz Ladislav Mendrala, vďaka ktorému sa začala aktívne zapájať do farnosti. Stala sa neoficiálnou katechétkou pre svojich súrodencov, ale aj pre deti z okolitých domov. Takisto sa starala o starých a chorých vo farnosti. V máji 1914 prijala sviatosť birmovania. O šesť mesiacov neskôr, 18. novembra 1914, počas prvej svetovej vojny, ju napadol  [ Read More ]

Sviatok: 18. november Liturgické slávenie: Ľubovoľná spomienka Podľa tradície sv. apoštola Petra pochovali hneď po jeho mučeníckej smrti na Vatikánskom vŕšku a sv. Pavla na Ostijskej ceste. Vatikánsky vŕšok sa vtedy nachádzal za hradbami mesta. Na rozkaz cisára Konštantína Veľkého vystavali v roku 324 nad hrobom sv. Petra veľký chrám. V polovici 15. storočia hrozilo, že táto prvá bazilika sa zrúti, a tak sa pápež Mikuláš V. rozhodol odstrániť ju a na jej mieste postaviť novú. Stavbu začal stavať Bernardo Rosselino v roku 1452. Po smrti sa práce zastavili. Pokračovali až v roku 1506. Vtedy pápež Július II. požehnal základný  [ Read More ]