Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená

Sviatok: 18. november

* 2. august 1898 Wał-Ruda pri Tarnówe, Poľsko
† 18. november 1914 tamtiež

Význam mena: schopná, svedomitá (zastar. nem.)

Atribút: palma

Bl. Karolína, maľba

Bl. Karolína, maľba

Karolína sa narodila 2. augusta 1898 vo Wał-Rude pri Tarnówe v Poľsku v chudobnej roľníckej rodine. Okrem rodičov sa o jej duchovnú výchovu staral kňaz Ladislav Mendrala, vďaka ktorému sa začala aktívne zapájať do farnosti. Stala sa neoficiálnou katechétkou pre svojich súrodencov, ale aj pre deti z okolitých domov. Takisto sa starala o starých a chorých vo farnosti. V máji 1914 prijala sviatosť birmovania. O šesť mesiacov neskôr, 18. novembra 1914, počas prvej svetovej vojny, ju napadol jeden ruský vojak, odvliekol ju do lesa pri Wał-Rude a chcel ju znásilniť. Keďže sa mu nechcela oddať, zavraždil ju. Mala vtedy šestnásť rokov. Jej telo našli až po šestnástich dňoch, 4. decembra. Pochovali ju na cintoríne vo Wal-Rude. Jej hrdinské mučeníctvo si získalo veľký ohlas medzi ľuďmi a 18. júna 1916 jej pri kostole v Zabawe postavili pomník. Na mieste vraždy postavili kríž. V roku 1917 preniesli telesné pozostatky mučenice do hrobky vedľa farského kostola. Panna a mučenica Karolína bola blahorečená pápežom sv. Jánom Pavlom II. 10. júna 1987 v Tarnowe v Poľsku.