Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 19. apríl * cca 995† 27. jún 1045 Gurk, Rakúsko Táto svätica pochádzala zo Saska v strednom Nemecku. V cudzích rečiach sa píše jej meno Emma alebo aj Hemma von Gurk. Zmienku o nej zachoval nemecký kronikár Adam Brémsky (z mesta Brémy), ktorý žil v tom istom čase ako svätica. Podľa neho Ema bola senátorka, sestra paderbornského biskupa Meinwerka (zomrel r. 1036) a manželka grófa Liutgera Saského. Ovdovela ešte mladá niekedy na začiatku 11. stor. Po mužovej smrti dala väčšinu majetku Cirkvi a chudobným. Sama sa venovala dobročinnosti až do svojej smrti 19. apríla 1040. Jej telesné pozostatky sú  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 19. apríl * 20. jún 1002 Egisheim, dnes Eguisheim, Alsasko, Francúzsko † 19. apríl 1054 Rím, Taliansko Pontifikát: 1049 – 1054 Atribúty: zobrazuje sa s kostolom alebo s malomocným človekom Patrón hudobníkov a organistov Sv. Lev IX. sa narodil 20. júna 1002 v meste Egisheim pri Kolmare v Alsasku v grófskej rodine. Pri krste mu dali meno Bruno. Keď mal päť rokov, matka ho dala na výchovu biskupovi v Toulu Bertoldovi, ktorý mal školy pre výchovu šľachtické deti. Bruno bol veľmi nadaný. Keď mal osemnásť rokov, stal sa kanonikom v Saint-Étiene. Za diakona bol vysvätený, keď mal dvadsaťdva  [ Read More ]