Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 19. december * 4. storočie Rím † 19. december 402 tamtiež Pontifikát: 399 – 401 Význam mena: zmŕtvychvstalý (gr.) Sv. Anastázius (Anastáz, Anastasius) bol synom Maxima, narodil sa v Ríme. Pápežom sa stal v roku 399, bolo to počas vpádu barbarov. Odsúdil učenie Teofila z Alexandrie a jeho nasledovníkov, taktiež učenie Origena a donatistov. Na koncil v Kartágu, ktorý sa konal v roku 401, napísal list, v ktorom vyzval na rozhodné odsúdenie donatistického bludu. Priatelil sa so sv. Hieronymom a sv. Pavlínom z Noly, ktorí sa o ňom vo svojich spisoch s úctou zmieňujú. Jeho synom bol pápež sv.  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 19. december * 1310 (?) hrad Grisac pri Le Pont-de-Montvert, Francúzsko † 19. december 1370 Avignon, Francúzsko Význam mena: obyvateľ mesta (z lat.) Atribúty: pápežská tiara, kalich, palma Pápež Urban V. sa vlastným menom volal Guillame (Viliam) de Grimoard. Narodil sa roku 1310 na zámku Grisac v južnom Francúzsku. Študoval v Montpellier a v Toulouse. Po štúdiách vstúpil k benediktínom v Marseille. V štúdiách pokračoval a získal doktorát z cirkevného práva. Po čase sa stal opátom opátstva St. Germain v Auxerre a neskôr opátstva sv. Viktora v Marseilles. Pôsobil aj ako pápežský legát v Taliansku, keďže v tom čase bolo  [ Read More ]