Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 19. júl 1. storočie Kolosy, Frýgia, dnes neexistujúce mesto, Turecko Epafras pochádzal z mesta Kolosy. Bol pohanom, obrátil sa na Pavlovo kázanie počas jeho tretej misie v Efeze. Založil a viedol cirkev v Kolosách. Bol teda biskupom. Apoštol Pavol sa o ňom zmieňuje dvakrát v Liste Kolosanom, kde ho nazýva „milovaným spolupracovníkom v službe, ktorý verne slúži Kristovi“ (Kol 1,7). V závere listu píše Kolosanom: „Pozdravuje vás Epafras, ktorý je od vás, služobník Krista Ježiša, a ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste boli dokonalí a celkom zaujatí Božou vôľou. Môžem mu dosvedčiť, že sa veľa namáha  [ Read More ]