Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 2. december * Frosinone, Taliansko † 537 ostrov Ponza (alebo Palmarola), Taliansko Pontifikát: 536 – 537 Význam mena: obyvateľ lesov (z lat.) Atribút: odev pútnika, chlieb na tanieri Silverius, syn Hormizda, pochádzal z Frosinone v Kampánii (južné Taliansko). Bol diakonom rímskej Cirkvi. Po náhlej smrti pápeža Agapeta I., ho 1. júna 536 zvolili na žiadosť gótskeho kráľa Teodata za pápeža. Nadiktovaná voľba sa nijako nepáčila rímskemu kňazstvu. Skromná, prívetivá povaha a svätý život pápeža Silveria si však v krátkom čase získali srdcia aj tých, ktorí počas voľby boli proti nemu. V osobe Silveria nastúpil na pápežský stolec prvý  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 2. december * okolo 352 Rím † 367 (?) tamtiež Význam mena: živá (lat.) Patrónka proti bolesti hlavy, kŕčom, epilepsii, opilstvu, nehodám O živote sv. panny a mučenice Bibiány nevieme nič isté. Jej otcom bol rímsky cisársky úradník, kresťan sv. Flavián, mama sv. Dafrosa a sestra sv. Demetria. Na základe informácií, ktoré máme prevažne z legiend, sa dajú aspoň čiastočne zostaviť základné údaje o jej živote. V roku 363 cisár Julián Apostata za konzula v Ríme vymenoval človeka menom Aproniána, ktorý šiel v cisárových intenciách, čo sa týka prenasledovania kresťanov. Na jeho rozkaz zajali celú rodinu Flaviána. Flaviána mučili a poslali  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 2. december * 4. marec 1188 Palencia, Kastília, Španielsko † 26./27. nov. 1252 Paríž Význam mena: biela (lat.) Atribúty: kráľovská koruna, žezlo, mníšsky habit Blanka bola dcérou kráľa Alfonza VIII. Kastílskeho a Eleonóry Anglickej. Narodila sa 4. marca 1188 v Palencii v Kastílsku (Španielsko). Ako dvanásťročnú ju vydali za následníka trónu Ľudovíta VIII. Francúzskeho. V roku 1214 porodila svojho najstaršieho syna, neskoršieho kráľa Ľudovíta IX., a viacero ďalších detí. V roku 1223 bola v Remeši (Reims) spolu so svojím manželom korunovaná za kráľovnú, a tak mala účasť na jeho vláde vo vtedajšom Francúzsku. Kráľ Ľudovít VIII. zomrel na spiatočnej ceste  [ Read More ]