Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 2. december

* okolo 352 Rím
† 367 (?) tamtiež

Význam mena: živá (lat.)

Patrónka proti bolesti hlavy, kŕčom, epilepsii, opilstvu, nehodám

Gian Lorenzo Bernini: socha sv. Bibiány v kostole sv. Bibiány v Ríme, 1626

Gian Lorenzo Bernini: socha sv. Bibiány v kostole sv. Bibiány v Ríme, 1626

O živote sv. panny a mučenice Bibiány nevieme nič isté. Jej otcom bol rímsky cisársky úradník, kresťan sv. Flavián, mama sv. Dafrosa a sestra sv. Demetria. Na základe informácií, ktoré máme prevažne z legiend, sa dajú aspoň čiastočne zostaviť základné údaje o jej živote. V roku 363 cisár Julián Apostata za konzula v Ríme vymenoval človeka menom Aproniána, ktorý šiel v cisárových intenciách, čo sa týka prenasledovania kresťanov. Na jeho rozkaz zajali celú rodinu Flaviána. Flaviána mučili a poslali do vyhnanstva, kde aj zomrel. Dafrosu sťali a ich dve dcéry, Bibiánu a Demetriu zbavili všetkých majetkov a nechali ich napospas biede. Keďže žiadne vyhrážky ich nedokázali odvrátiť od kresťanskej viery, zatkli ich a uväznili. Demetria zomrela po päťmesačnom väznení na následky mučenia, Bibiána ďalej trpela. Nakoniec ju dal Apronián priviazať k stĺpu a tak dlho ju bičovali bičom s olovenými zubami, až sa zrútila mŕtva. Stalo sa to asi v roku 367. Nad jej hrobom bol po sto rokoch postavený kostol.