Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

v súčasnom Rímskom martyrológiu z roku 2004 sa spomienka na sv. Flaviána už nenachádza

Svätý

Sviatok: 22. december

† okolo 362 Rím

Flavián zastával v Ríme funkciu prefekta. Napriek tomu bol presvedčeným kresťanom. Jeho manželkou bola sv. Dafrosa a jeho dcéry boli sv. Bibiána a sv. Demetria. Keď sa o jeho presvedčení dozvedeli ostatní predstavitelia štátnej moci za vlády cisára Juliána Odpadlíka, dali ho zatknúť. Označili ho na čele a vyhnali do exilu do Aquapendente (v toskánskom regióne). Flavián svoju vieru nezaprel. Vo vyhnanstve aj zomrel. Bolo to asi v roku 362.