Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 2. máj † okolo 127 Attalia, Pamfýlia, dnes Antalya, Turecko (?) Mučeník spolu so synmi Cyriacom, Theodolom a manželkou Zoe, niekedy udávaný pod menom Hesperius. Boli rodinou otrokov vlastnenou pohanom v Pamfílii. Všetci boli umučení, pretože odmietli praktizovať pohanské obrady vedené Rimanom Catulom. On ich následne mučil a upiekol na smrť v peci. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätá Sviatok: 2. máj † okolo 127 Attalia, Pamfýlia, dnes Antalya, Turecko (?) Exupérius, tiež známy ako Hespérus, a jeho manželka Zoe boli ako kresťania otrokmi u Catulusa v Pamfílii, Malej Ázii počas panovania cisára Hadriána. Keď odmietli jesť mäso obetované bohom pri oslave narodenia ich syna; ich majiteľ ich vydal spolu oboma synmi – Syriacusom a Theodulusom, na mučenie a následne skonali upečením v peci. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 2. máj 4. storočie Diakon sv. Félix sa uctieva ako mučeník v Seville v Španielsku, kde podľa tradície položil svoj život za Krista. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 2. máj * okolo 296 Alexandria, Egypt † 2. máj 373 tamtiež Význam mena: nesmrteľný (gr.) Patrón proti bolestiam hlavy Sv. Atanáz sa narodil v Egypte, pravdepodobne v Alexandrii okolo roku 296 v kresťanskej rodine. Na jeho výchovu dbal muž menom Alexander, ktorý sa neskôr stal biskupom jeho rodného mesta. Rástol v múdrosti aj v čnosti. V roku 313 nahradil Alexander na patriarchálnom mieste Achillasa. O dva roky neskôr sv. Atanáz odišiel na púšť, aby strávil čas v duchovnom uzobraní v spoločnosti sv. Antona, opáta, zakladateľa pustovníkov. Pravdepodobne už tu napísal niektoré svoje spisy (Reč proti pohanom a  [ Read More ]