Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 21. január * 1580 Bury Saint Edmunds, Anglicko † 21. január 1642 Tyburn, dnes mestská časť Londýna Albán sa narodil v pohanskej rodine. Obrátil sa na katolicizmus a vstúpil do anglického kolégia v Douai vo Francúzsku, odkiaľ bol o nejaký čas prepustený pre porušenie disciplíny. V roku 1612 vstúpil do benediktínskeho kláštora v Dieuloeard vo Francúzsku. Odtiaľ ho poslali na misie do Anglicka. Tam ho v roku 1615 zatkli a poslali do vyhnanstva. V roku 1618 sa vrátil do Anglicka a znovu ho uväznili. Toto uväznenie trvalo do roku 1623, kedy ho na príhovor španielskeho veľvyslanca oslobodili. Anglicko však musel opustiť.  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 21. január * Rím † 304 (alebo 258/259 ?) tamtiež Význam mena: čistá (gr.) Atribúty: jahňa, dlhé vlasy Patrónka detí, dievčat, snúbencov, záhradníkov, bojujúcich o svoju čistotu O živote sv. Agnesy toho nevieme veľa. Umučená bola začiatkom 4. storočia, počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána. Narodila sa asi okolo roku 290 v Ríme. Podľa nezaručených životopisov sa do nej zamiloval syn rímskeho prefekta Symfronius. Ona ho však odmietla. Jeho láska sa zmenila na nenávisť. Keď sa jeho otec dozvedel, že je kresťanka, dal jej ultimátum – buď sa zriekne Krista a stane sa manželkou jeho syna alebo ju dá  [ Read More ]