Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 22. apríl * Sikeon (Syceon), dnes neexistujúce mesto pri Tahire v Turecku † 613 Anastasiupolis, dnes Dara (Oğuz) v Turecku Význam mena: dar od Boha (gr.) Teodor žil od svojej mladosti ako askéta. Potom vstúpil do kláštora, kde sa stal opátom. Trikrát podnikol púť do Svätej zeme. Tam pobudol vo viacerých kláštoroch. V roku 589 ho zvolili za biskupa mesta Anastasiupolis. Odmietol to, ale potom to prijal a až do svojej smrti spravoval svoju diecézu zodpovedne a horlivo. Zvlášť si uctieval sv. Juraja. Vykonal viacero zázrakov, preto mu prischlo pomenovanie „Thaumaturgos“, Divotvorca. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 22. apríl * Fundis, Kampánia, dnes Fondi v Taliansku † 174 Rím, Taliansko Pontifikát: 166 – 174 Význam mena: ochranca (gr.) Sv. Soter bol pápežom v rokoch 166-174. Narodil sa vo Fondi v Kampánii (dnes je to provincia Latina v Taliansku) v rodine gréckeho pôvodu. Sv. Dionýz z Korintu mu adresoval list, z ktorého sa nám zachovali niektoré časti. Okrem iného píše o dobrých zvykoch pápeža, ktorý hojne podporoval kresťanov, posielal almužny mnohým cirkevným spoločenstvám, pomáhal zajatcom, ktorí museli pracovať v baniach. Povzbudzoval kresťanov ako láskavý otec svoje deti. Ďalej dodáva, že na bohoslužbách čítali jeho list, ktorý im  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 22. apríl * Salona, Dalmácia, dnes Solin v Chorvátsku † 22. apríl 296 Rím, Taliansko Pontifikát: 283 – 296 Význam mena: šťastný, veselý (lat.) Sv. Kajus sa stal pápežom koncom roka 283. Tento úrad zastával až do roku 296, kedy zomrel. Pochovali ho v kaplnke pápežov v Kalixtových katakombách. Bol pápežom v pokojných časoch pred posledným veľkým prenasledovaním kresťanov za cisára Diokleciána. O jeho živote a pontifikáte nevieme nič iné. Niekedy sa uvádza aj ako mučeník. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 22. apríl 1. storočie Sv. Apelles patrí k ľuďom, ktorých sv. apoštol Pavol pozdravuje v závere svojho listu Rimanom. Vyjadruje sa o ňom ako o „osvedčenom v Kristovi“ (Rim 16,10). Podľa Pseudo-Hypolita sa Apelles stal prvým biskupom mesta Smyrna. V Rímskom martyrológiu sa spomína spolu so sv. Luciusom, ktorý bol podľa Pseudo-Hypolita učeníkom Kristovým a biskupom v meste Laodicea. Popri nich sa uvádza aj sv. Klement, biskup mesta Sardy; o všetkých troch sa hovorí aj ako o mučeníkoch. FacebookTwitterGoogle+E-mail