Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 22. august * 7. júl 1893 Starunya, Ukrajina † 22. august 1964 Krasnojarsk, Ukrajina Narodil sa 7. júla 1893 v obci Starunya ležiacej v Ukrajinskej oblasti Stanislaviv (dnešný Ivano-Frankivsk). Rodičia boli jednoduchí roľníci grékokatolíckeho vyznania. V roku 1913 nastúpil do seminára, ale štúdium prerušila vojna. Na ceste ku kňazstvu mu v roku 1919 dopomohol stanislavský biskup Hryhorij Chomyszyn (pam. 28. 12.), ktorý v seminári prednášal morálku. Simeon Lukač bol v apríli 1945 tajne vysvätený na biskupa pre Grékokatolícku cirkev. Stalo sa tak na Ukrajine prenasledovanej Sovietmi. Pápež Pius XII. ku koncu roku 1945 verejne vyjadril solidaritu s touto prenasledovanou  [ Read More ]

Sviatok: 22. august Liturgické slávenie: spomienka Pri príležitosti 100 rokov od vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie pápež Pius XII. 1. novembra v roku 1954 korunoval rímsky milostivý obraz v chráme Santa Maria Maggiore s názvom „Salus Populi Romani“. Zároveň ustanovil nový mariánsky sviatok Panny Márie Kráľovnej, ktorý sa dovtedy už niekoľko rokov slávil vo viacerých biskupstvách. Dátum sviatku ustanovil na 31. mája. V obnovenom kalendári sa liturgická spomienka na Pannu Máriu Kráľovnú koná 22. augusta. V tento deň si pripomíname, že Panna Mária porodila svetu Kráľa všetkých kráľov, Toho, ktorého ani smrť nepremohla a ktorý je Kráľom celého  [ Read More ]