Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 23. apríl * okolo 956 Libice nad Cidlinou, Čechy † 23. apríl 997 pri Tentikken, dnes Primorsk v Rusku Sv. Vojtech sa narodil okolo roku 956 na hrade Libica pri Poděbradoch. Jeho otcom bol slávny český vladyka Slavník, matka sa volal Strezislava. Pochádzala zo slovanského rodu. Spolu mali sedem synov. Vojtech bol predposledný. Meno „Vojtech“ znamená „útecha vojska“. Vzdelanie a výchovu dostal na rodnom hrade, vychovával ho kňaz Radla, benediktín. Bol veľmi nadaný. Neskôr ho poslali vzdelávať sa do Magdeburgu. Tam bol biskupom sv. Adalbert, ktorý dal Vojtechovi pri birmovke svoje meno. Preto sa sv. Vojtech niekedy nazýva  [ Read More ]

v súčasnom Rímskom martyrológiu z roku 2004 sa spomienka na týchto svätcov už nenachádza Svätí Sviatok: 23. apríl † okolo 212 Valencia, Španielsko Začiatkom 3. storočia poslal biskup Irenej z Lyonu kňaza Félixa a dvoch diakonov Fortunáta a Achillea do Valencie (Španielsko). Tam sa usadili, aby mohli hlásať evanjelium miestnym obyvateľom. Všetkých troch umučili okolo roku 212. Bolo to za vlády Caracalla. Legenda dopĺňa ďalšie skutočnosti, ktoré však nie sú celkom zaručené: Veľa ľudí sa obrátilo vďaka účinkovaniu týchto troch mužov. Keď to videli pohania, postarali sa o to, aby všetci traja boli zatknutí. Z väzenia ich však vyslobodili anjeli,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 23. apríl; na Slovensku sa slávi 24. apríla * 3. stor. Kapadócia, Turecko (?) † okolo 305 Lidda, Izrael (?) Význam mena: roľník (gr.) Patrón rytierov, vojakov Máloktorý svätý sa v celom kresťanskom svete ctí tak dávno ako sv. Juraj. Presných historických správ o jeho živote však nemáme veľa. Narodil sa zrejme v druhej polovici 3. storočia v Kapadócii na území dnešného východného Turecka. Koncom 3. storočia bol rímskym cisárom Dioklecián, ktorý dvadsať rokov nechal kresťanov na pokoji. Mnohí z nich dosiahli vysoké hodnosti v rímskej armáde. Medzi nich patril aj Juraj. Cisár však, podnietený aj svojimi poradcami, začal po  [ Read More ]