Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 23. december * 29. jún 1520 Valencia, Španielsko † 23. december 1583 tamtiež Bl. Mikuláš pochádzal z Valencie v Španielsku. V r. 1537 vstúpil do františkánskej rehole a pôsobil ako kazateľ. Bol všestranne umelecky nadaný. Mal mystické zážitky. Usiloval sa najmä o pokoru a starostlivosť o chudobných. Za blahoslaveného bol vyhlásený roku 1786. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 23. december * 23. jún 1390 Malec, Kęty, Poľsko † 24. december 1473 Krakov, Poľsko Význam mena: Boh je milostivý (hebr.) Patrón Poľska, seminaristov a študentov teológie Sv. Ján Kentský sa narodil 23. júna 1390 v osade Malec pri mestečku Kęty západne od Krakova. Jeho rodičia sa volali Stanislav Waciega a Anna. Od malička ho viedli k nábožnému životu, skromnosti a láske. Základné vzdelanie dostal doma. V roku 1413 sa zapísal na univerzitu v Krakove, ktorú krátko predtým založili. Po dvoch rokoch dosiahol hodnosť bakalára. V roku 1416 bol vysvätený za kňaza. V štúdiách pokračoval a v roku  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 23. december * 1739 Guaratingueta, Brazília † 23. december 1822 São Paulo, Brazília Význam mena: prvorodený; bojujúci v čele proti nepriateľom Anton Galvão sa narodil v roku 1739 v meste Guaratingueta v Brazílii, ktoré v tých časoch patrilo do diecézy Rio de Janeiro. Jeho rodina bola kresťansky založená. Otec Antonio patril do tretieho františkánskeho rádu. Matka Izabela sa venovala charitatívnej činnosti. Spolu mali jedenásť detí. Vyrastali v prepychovom dome, keďže otec bol ekonomicky aktívny a obaja rodičia mali politický aj sociálny vplyv. V 13 rokoch poslal otec Antona študovať do jezuitského seminára v meste Belém, kde už študoval jeho brat  [ Read More ]