Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

patrí do skupiny 108 blahoslavených poľských mučeníkov Blahoslavený Sviatok:  23. február * 22. apríl 1905 Chorzow Story, Poľsko † 23. február 1940 Poznań, Poľsko Páter Ľudovít Mzyk pochádzal z baníckej rodiny. Jeho otec, ktorý sa tiež volal Ľudovít, bol majstrom v bani „Prezident“ v Chorzove. Matka Františka, rodená Hadaszová, pochádzala z Bytkowa pri Katoviciach. Ľudovít bol piatym dieťaťom z deviatich súrodencov a narodil sa 22. apríla 1905. Rodina bola úprimne veriaca. Ľudovít bol od mladosti miništrantom. Zaujímal sa o problémy náboženstva a Cirkvi. Počas ľudových misií vo farnosti, ktoré viedol misionár z Nysy, zacítil pozvanie k misionárskemu povolaniu. Zdôveril sa rodičom,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 23. február † okolo 650 Význam mena: šťastný (lat.) Sv. Félix bol 20. biskupom mesta Brescia v Taliansku. Bol veľkým bojovníkom proti bludu arianizmu. Bresciu spravoval vyše štyridsať rokov. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 23. február * okolo 69 † 155 alebo 156 Smyrna, dnes Ízmir, Turecko Význam mena: dávajúci mnohé ovocie (gr.) Atribúty: starec, hranica na upálenie, plameň, dýka Sv. Polykarp sa narodil v roku 69 pravdepodobne v nežidovskej gréckej zámožnej rodine v prímorskom meste Smyrna (terajší Izmír v západnom Turecku). Bol žiakom apoštolov a veľmi dobre sa poznal s mnohými, ktorí videli Pána Ježiša. Podľa cirkevného spisovateľa Tertuliána apoštol Ján, ktorý bol biskupom v Efeze neďaleko Smyrny, ustanovil Polykarpa za biskupa v Smyrne. To sa udialo okolo roku 100. Ignác Antiochijský, ktorý bol umučený roku 107, svedčí o Polykarpovi ako o dobrom pastierovi s nezlomnou  [ Read More ]