Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 11. november; v Rímskom martyrológiu z roku 1956 bola spomienka uvedená na 23. januára * okolo 550 (?) Amathus, Cyprus † okolo 619 Cyprus Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.) Ján Almužník sa narodil približne okolo roku 550 a pochádzal z Cypru. Bol biskupom v Alexandrii v 7. storočí a preslávil sa tým, že dokázal do vtedajšej spoločnosti zaviesť princípy, aké vládli medzi ľuďmi len v časoch svätého účinkovania apoštolov Ježiša Krista. V Novom zákone v Skutkoch apoštolov sa v 4. kapitole o. i. píše: „Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že  [ Read More ]