Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

v súčasnom Rímskom martyrológiu z roku 2004 sa spomienka na tohto svätca nenachádza Svätý Sviatok: 24. apríl † 272 Rím, Taliansko Sv. Sabas bol pravdepodobne gótskeho pôvodu, slúžil ako dôstojník rímskej armády. Vďaka nemu prijalo kresťanskú vieru sedemdesiat vojakov. Všetkých kvôli tomu zabili. Stalo sa to v Ríme za panovania cisára Aureliána. Niekedy sa stotožňuje s iným Sabasom, ktorého umučili ho na území dnešného Rumunska o 100 rokov neskôr. FacebookTwitterGoogle+E-mail

tiež: Mária Salome Svätá Sviatok: 24. apríl † 1. stor. Izrael alebo Saintes-Maries-de-la-Mer, Camargue, Francúzsko, alebo Veroli, južné Taliansko ? Atribút: olej na pomazanie Jedna z troch Márií, ktoré pomáhali Kristovi. Bola matkou sv. Jakuba a sv. Jána Zebedejových. Patrila medzi Ježišových učeníkov. Počúvala ho už pri jeho kázaní v Galilei. Bola svedkom ukrižovania a bola medzi ženami, ktoré prišli k hrobu v deň Vzkriesenia, aby pomazali jeho telo (Mk 16,1-8). To však už nenašli, pretože Ježiš vstal zmŕtvych. Podľa jednej tradície Salome spolu s Máriou Kleopasovou a ďalšími kresťanmi počas prenasledovania naložili na loď a nechali ich bez plachty a bez vesiel  [ Read More ]

v súčasnom Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka na sv. Iva nenachádza Svätý Sviatok: 24. apríl 6.-7. storočie Význam mena: tisové drevo (kelt.); možná obmena mena Ivan – Ján – Boh je milostivý (hebr.) * Perzia † 7. storočie, Anglicko Meno Ivo je v Európe pomerne rozšírené a obľúbené. V rôznych podobách sa vyskytuje vo viacerých krajinách: v Taliansku Ivo alebo Ivone, v Španielsku Ivo alebo Ivano, v Anglicku a Francúzsku Yves. Pravdepodobne pochádza z keltského slova „ivos“, ktoré znamená tisové drevo. Pre Keltov bol tis posvätný, používali ho na výrobu zbraní alebo svojich príbytkov. Meno Ivo sa rozšírilo  [ Read More ]

vlastným menom Marek Roy Svätý Sviatok: 24. apríl * 1578 Sigmaringen, Bádensko-Württembersko, Nemecko † 24. apríl 1622 Buchen, Graubünden, Švajčiarsko Význam mena: verný (lat.) Patrón advokátov, misií, pri bolestiach hlavy Atribúty: kyjak, meč Sv. Fidél sa narodil v rodine Jána Roya, starostu a sudcu, a Genovévy v Sigmaringene v južnom Nemecku. Pri krste dostal meno Marek. Študoval vo Freiburgu u jezuitov, v roku 1601 dosiahol doktorát filozofie. O desať rokov neskôr bol promovaný za doktora obidvoch práv, svetského aj cirkevného. Ako právnik bol veľmi obetavý, zastával chudobných a pomáhal im. V roku 1612 sa však nečakane rozhodol vstúpiť do kláštora kapucínov. Svoj majetok  [ Read More ]