Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 24. august * 27. november 1765 Sancey-le-Long, Doubs, Francúzske kráľovstvo † 24. august 1826 Neapol, Kráľovstvo dvoch Sicílií Jeanne-Antide Thouret – táto svätica pochádzala z roľníckej rodiny. Narodila sa 27. nov. 1765 v mestečku Sancey-le-Long (čít. sanse l´lõ) vo východnom Francúzsku. Už v detskom veku prejavila veľkú morálnu silu. Najprv opatrovala ťažko chorú matku a po jej predčasnej smrti viedla domácnosť s počtom desiatich osôb.Cítila v sebe povolanie k rehoľnému životu. Pod jeho vplyvom už ako 16-ročná urobila pred sochou Panny Márie sľub panenstva. Ale pred dosiahnutím cieľa musela prekonať vážne prekážky. Napokon r. 1787 vo veku 22 rokov mohla vstúpiť  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 24. august 1. storočie Svätý apoštol Bartolomej je podľa tradície totožný s človekom menom Natanael, ktorý sa spomína v 1. kapitole Jánovho evanjelia. K Ježišovi sa dostal vďaka apoštolovi Filipovi, ktorý ho zavolal. Spočiatku mal voči nemu predsudky, spýtal sa, či môže byť z Nazareta niečo dobré, no pri stretnutí s Ježišom sa okamžite rozhodol nasledovať ho. Viac o jeho živote sa nachádza pod menom sv. Bartolomej. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 24. august * začiatok 1. stor. Kána Galilejská, Izrael † okolo 51 (?) Arménsko (?) Význam mena: syn Tolomaia; syn vyorávača brázd, syn silného muža (aram.) Atribúty: nôž, kniha, stiahnutá koža O sv. Bartolomejovi vieme s istotou povedať len to, čo sa o ňom píše v Novom zákone – v evanjeliách a Skutkoch apoštolov. Patril medzi Dvanástich apoštolov. Jeho meno znamená „syn Tolomaia“. Všeobecne sa pokladá za Natanaela, ktorý sa spomína v Jánovom evanjeliu a o ktorom sa hovorí, že je z Kány Galilejskej. Ježiš o ňom povedal: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti“. Prekvapený Natanael sa opýtal Ježiša:  [ Read More ]