Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 24. december † 24. december pred 710 Význam mena: mocná, silná vládkyňa (zast. nem.) Sv. Irmína sa narodila v Trevíri (Trier) pravdepodobne v polovici 7. storočia. Podľa zmienok v Rímskom martyrológiu bola dcérou kráľa Dagoberta, ktorý bol synom Chlodovika II. Jej dcérou bola sv. Adela, opátka v kláštore v Pfalzeli. V starých nemeckých archívoch sa píše, že Irmína bola veľkou dobrodinkou sv. Vilibrorda, ktorý bol misionárom severoeurópskych krajín. V rokoch 697-698 mu darovala časť dedičstva – park v Echternachu spolu s kostolom a malým kláštorom, ktorý dala vybudovať. V roku 699 mu darovala pozemok blízko Tolbacu, v roku 704  [ Read More ]

Sviatok: 24. december Význam mena: Adam: človek zo zeme; Eva: matka žijúcich (hebr.) Na Štedrý deň si pripomíname našich prarodičov, Adama a Evu. Dobre známy príbeh z Prvej knihy Mojžišovej (Genezis) opisuje stvorenie prvého človeka Adama dvakrát. Prvý opis je v 1. kapitole, 26.-29. verši, a druhý opis začína v 2. kapitole, 4. až 25. verši. Boh utvoril telo prvého človeka zo zeme, ako to naznačuje aj meno Adam. To isté slovo sa totiž v hebrejčine používa na označenie zeme, hliny. Podľa slov Biblie potom „vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou.“ (Gn 2,7). Evu  [ Read More ]