Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 24. február † 499 (?) Trier, Porýnie-Falcko, Nemecko Význam mena: skromný (lat.) Sv. Modest bol na krátky čas biskupom mesta Trier (Trevír) v dnešnom Nemecku. FacebookTwitterGoogle+E-mail