Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 24. január 5. storočie O živote sv. Euzébie z Milasy jestvuje niekoľko zmienok. Sú však popretkávané legendárnymi prvkami, preto jej životopis nevieme presne zostaviť. Podľa všetkého sa narodila v Ríme v 5. storočí, bola presvedčenou kresťankou. Zvolila si panenstvo pre Krista, kvôli tomu vytrvalo odmietala ponuky na sobáš. Neskôr odišla do Milasy na juhovýchode Malej Ázie, kde spolu s ázijskými obyvateľmi žili aj Gréci, bolo tam niekoľko miest na grécky spôsob. Tam bola známa pod menom Xénia. Medzi ľuďmi sa rýchlo rozšírili chýry o zázrakoch, ktoré sa stali na jej príhovor. Existujú i viaceré záznamy o nej, avšak  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 24. január * okolo 160 Tuscia, Taliansko † okolo 250 Foligno, Taliansko Význam mena: šťastný, spokojný (lat.) Felicián sa narodil v kresťanskej rodine okolo roku 160 v kraji Tuscia (vo „Forum Flaminii“, dnešné San Giovanni Profiamma). Bol žiakom pápeža sv. Eleutera, ktorý ho vysvätil za kňaza. Felicián sa odobral do rodného kraja, kde pôsobil medzi pohanmi. Po čase si ho vyvolili za biskupa. Vysvätil ho pápež sv. Viktor. Ustanovil ho za biskupa mesta Foligno, neskoršie aj za biskupa miest Spello, Bevagna, Assisi, Perugia, Norcia, Plestia, Trevi, Spoleto. Ako prvému biskupovi v dejinách mu udelil palium (vlnená stuha kladená  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 24. január † 250 ? Význam mena: bohatý muž (lat.) Patrón proti chorobám kostí Babylas bol asi od roku 238 biskupom mesta Antiochia (dnes Antakya, južné Turecko). Nemáme o ňom veľa správ. Biskup Leontius, ktorý bol biskupom Antiochie o sto rokov neskôr, uvádza z jeho života udalosť, keď Babylas zabránil cisárovi Filipovi I. Arabovi s manželkou vstúpiť do chrámu. Filip totiž zabil svojho predchodcu Gordiána III. Babylas ho žiadal, aby najskôr robil pokánie za tento čin. Reakcia cisára sa nespomína. Biskup Babylas zomrel ako mučeník okolo r. 250 počas prenasledovania za cisára Trajána Décia. Historik Euzébius tvrdí, že to bolo vo  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 24. január * 21.8.1567 Sales, Savojsko † 28. január 1622 Lyon, Francúzsko Význam mena: slobodný (zast. nem.) alebo malý Francúz (francesco – z tal.) Emblém: biskupský pastorál (berla) Narodil sa 21.8.1567 v Sales v Savojsku ako potomok šľachtického rodu. Od šiestich rokov chodil do školy v La Roche, kde sa začal učiť okrem francúzštiny i latinský jazyk. V pätnástich odišiel študovať filozofiu a právo do Paríža. Ďalším jeho jazykom sa stala gréčtina a obľúbeným predmetom rétorika. Jazdil na koni a cvičil sa v šerme. Jeho duchovnú formáciu pozitívne ovplyvnili jezuiti v Clermont. V dobe štúdií vo veku 19-tich rokov  [ Read More ]