Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Sväté Sviatok: 24. november † 856 Córdoba, Španielsko Sv. Flóra a Mária žili v španielskej Córdobe. Flórina matka bola kresťanka, avšak otec bol moslim. Matka teda musela v tajnosti vyučovať Flóru kresťanskému životu. Ten sa to však po čase dozvedel a veľmi zúril. Flóru týral a chcel, aby sa vzdala kresťanstva. Tá to odmietala. Raz sa jej podarilo ujsť. Na úteku stretla Máriu, ktorá tiež utekala pred mučiteľmi. Obidve moslimskí Mauri chytili a nútili ich vzdať sa viery. Umiestnili ich do nevestinca, aby ich zlomili. Keď ani to nepomohlo, sťali im hlavy. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätá Sviatok: 24. november † okolo 303 Sv. Firmína bola umučená pre vieru v Amelii v Umbrii (Taliansko). FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätí Sviatok: 24. november † v rokoch 1625-1886 Dielo evanjelizácie Vietnamu, ktoré začalo na začiatku 16. storočia a stabilizovalo sa v prvých apoštolských vikariátoch na severe (Dang-Ngoai) a na juhu (Dang-Trong) v roku 1659, zaznamenalo pozoruhodný vývoj. Dnes je vo Vietname 25 diecéz – 10 na severe, 6 v centrálnej časti a 9 na juhu. Katolíkov je asi 6 miliónov (asi 10% populácie). Cirkevná hierarchia bola ustanovená pápežom sv. Jánom XXIII. 24. novembra 1960. Zásluhu na tom má aj krv mučeníkov, ktorí od prvých rokov kresťanstva vo Vietname položili svoj život za vieru. Sú medzi nimi misionári, kňazi z domorodých  [ Read More ]