Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 24. november

† okolo 303

Sv. Firmína bola umučená pre vieru v Amelii v Umbrii (Taliansko).