Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

rodné meno: Karol Anton Divini Svätý Sviatok: 24. september * 1. marec 1653 San Severino Marche, Taliansko † 24. september 1721 tamtiež Význam mena: mierny, dobrácky, milujúci mier (lat.); slovenská podoba: Miroslav Sv. Pacifik, vlastným menom Karol Anton Divini, sa narodil v meste San Severino Marche 1. marca 1653. Jeho rodičia sa volani Anton Mária Divini a Mária Angela Bruniová, boli šľachticmi. Zomreli, keď bol Karol ešte dieťaťom, vychovával ho jeho prísny a strohý strýko, ktorý bol archidiakonom katedrály v San Severine. Keď mal Anton sedemnásť rokov, vstúpil do rehole Menších bratov a ako rehoľné meno si zvolil Pacifik. Za kňaza  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 24. september * 23. apríl okolo 980 Benátky, Taliansko † 24. september 1046 Ofen, časť mesta Buda (Budapešť) Atribút: biskupský pastorál (berla) Patrón vychovávateľov; Maďarska Gerhard sa narodil okolo roku 980 v Benátkach. Pochádzal zo vznešenej slávnej šľachtickej rodiny Sagredovcov. Podľa najstaršieho životopisu sa narodil 23. apríla, a preto dostal meno Juraj. Ako päťročný prekonal silnú horúčku. Rodičia vtedy prosili o pomoc sv. Juraja. Keď sa uzdravil, dali ho na výchovu do benediktínskeho kláštora sv. Juraja v Benátkach. Tam ho vychovávali. Chlapec bol pokorný, usilovný a zbožný. Všetko, čo bolo treba, spravil. Časom sa stal mníchom a prijal meno  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 24. september (?-1046) Emblém: loďka a meč V stredovekých záznamoch a prameňoch dejepisci Bystríka uvádzajú v latinskom znení tiež ako Beztertus Nitriensis, Bestredius, Bestridus, Bestricus, Bistridus, Bistritus. Slovenský historik J. Kompánek (1836-1917) ho po dôkladných štúdiách ako prvý nazýva Bystrík. Maďarskí autori ho citujú ako Beszteréd, Besztrik. Presné miesto a čas narodenia svätého Bystríka nepoznáme, ako však tvrdia historické záznamy, pochádzal z vyššieho rodu z okolia Nitry, kde bolo silné kresťanské slovienské etnikum, ktoré si uchovalo svoju vieru od čias pôsobenia vierozvestov sv. Cyrila a Metoda a aj po zániku Veľkomoravskej ríše v roku 907. Môžeme predpokladať, že  [ Read More ]