Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 25. december; v Poľsku 17. jún * 20. august 1845 Igołomia, Poľsko † 25. december 1916 Krakov, Poľsko   Sv. Albert Chmielowski pochádzal z južného Poľska. Narodil sa 20. augusta 1845 v Igolomi pri Krakove. Jeho krstné meno bolo Adam Hilár Bernard. Mal veľmi pohnutú mladosť. V r. 1862-63 študoval na Roľnícko-lesníckom inštitúte v Pulawach pri Lubline, keď vypuklo povstanie proti ruskej okupácii Poľska. Adam sa s ostatnými študentmi pridal k povstaniu. Dňa 1. októbra 1863 bol ťažko ranený a dostal sa do zajatia. Stratil ľavú nohu. Keď sa šťastlivo vrátil zo zajatia, dal sa na štúdium umenia, zvlášť  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 25. december † 25. december 304 Palmaria (?), Taliansko, alebo Sirmium, dnes Sremská Mitrovica, Srbsko Význam mena: vzkriesená (gr.) Atribúty: nožnice, váza alebo nádoba, zviazaná na hranici alebo pri kole Patrónka pri bolestiach hlavy, hrudníka, pri psychických chorobách Sv. Anastázia Mladšia je poctená tým, že jej pamiatka sa slávi 25. decembra – na Božie narodenie pri druhej omši. Spomína sa aj v Rímskom kánone v liturgii sv. omše, hoci až do konca piateho storočia nebola v Ríme uctievaná. Pravdepodobne bola rodáčkou zo Sirmia v Panónii a bola mučená počas prenasledovania za cisára Diokleciána. Podľa tradícií bola dcérou Praetextata (Praetextatus), rímskeho  [ Read More ]

Sviatok: 25. december Liturgické slávenie: Slávnosť; prikázaný sviatok Na Vianoce si pripomíname narodenie Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, z Panny Márie. Evanjelisti, ktorí opísali život Pána Ježiša a jeho učenie, nám neudávajú presný čas narodenia. Ani mimobiblické pramene, ktoré píšu o Ježišovi, neuvádzajú dátum jeho narodenia (Jozef Flavius, Tacitus, Suetonius, Plínius mladší a ďalší). Evanjelista Lukáš uvádza, že sa to stalo za vlády Herodesa v Palestíne, Kvirínia v Sýrii a cisára Oktaviána Augusta v Ríme, keď bol súpis obyvateľstva v celej Rímskej ríši. Podľa výpočtov mnícha Dionýza zo 6. storočia sa narodil v roku 753 od založenia mesta Ríma. Tento  [ Read More ]