Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 25. marec *  18 pred Kr., Galilea, Izrael † 30 po Kr., Golgota, Jeruzalem Je patrónom väzňov, odsúdených k trestu smrti, zločincov, delikventov, kriminálnikov, výtržníkov, napravených zlodejov a lupičov, pohrebných ústavov, ich majiteľov i zamestnancov, pohoničov a príhovorcom za dobrú smrť. Svätý Dismas (z gr. dysme, t.j. umierajúci) je meno, ktorým býva tradične označovaný zločinec ukrižovaný s Ježišom Kristom visiaci na kríži po Kristovej pravici. Po prvý raz sa s jeho menom stretávame v apokryfnom Nikodémovom evanjeliu z 2. storočia. Pri Ježišovom ukrižovaní boli spolu s ním popravení aj dvaja zločinci a ich kríže vztýčili po oboch stranách kríža, na  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 25. marec * 4. október 1843 Jeruzalem, Izrael † 25. marec 1927 Ein Karem, Izrael Vlastným menom Maryam Soultaneh Danil Ghattas, palestínska katolíčka, založila Kongregáciu Sestier dominikánok svätého ruženca z Jeruzalema. Narodila sa roku 1843 v Jeruzaleme, ktorý v tom čase bol ešte vždy súčasťou Osmanskej ríše. V mladom veku vstúpila do Kongregácie sestier sv. Jozefa, ale v roku 1880 založila na základe vízie s Pannou Máriou svoju vlastnú Kongregáciu Sestier Svätého ruženca pre arabské dievčatá. Je to jediná pôvodná kongregácia Svätej zeme. Misionárska komunita teraz pôsobí v ôsmich krajinách Blízkeho východu. V roku 2009 bola Maria Alfonsina Danil Ghattas v Nazarete  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 25. marec * 13. január 1672 Corneto, dnes Tarquinia v Toskánsku, Taliansko † 25. marec 1732 Montefiascone, Taliansko Význam mena: svetlá, žiariaca (lux – svetlo; z lat.) Sv. Lucia Filippini sa narodila 13. januára 1672 v Cornete Tarquini v Taliansku (kraj Toskánsko). Rodičia sa volali Filip a Magdaléna. Lucia bola najmladšia z piatich detí. Dve z detí však zomreli v útlom veku. Matka zomrela rok po narodení Lucie. Keď mala Lucia sedem rokov, zomrel aj otec. Pozostalé deti vychovával strýc. Lucia bola zvláštne, „netypické“ dieťa. Bola vážna, nemala rada hry a zábavy, veľmi rada sa modlievala a chodila  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 25. marec † 269 (?) Rím, Taliansko Význam mena: vyzbrojený oštepom (prezývka Romula; lat.) Sv. Kvirín bol rímskym mučeníkom, jeho meno sa uvádza aj ako Cyrinus. Spomína sa v Skutkoch sv. Mansa a Marty. Podľa tohto spisu bol upálený v Ponciánových katakombách. Jeho meno však nie je zahrnuté v itineráriách hrobov rímskych mučeníkov. V 8. storočí boli jeho relikvie prenesené do benediktínskeho opátstva v Tegernsee v Bavorsku. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Sviatok: 25. marec Liturgické slávenie: Slávnosť (neprikázaný sviatok) Keď na 25. marec pripadne niektorý deň Veľkého týždňa alebo Veľkonočnej oktávy, slávnosť sa prenáša na najbližší voľný deň Na deň 25. marca pripadá slávnosť Zvestovania Pána. Tento dátum je presne deväť mesiacov pred Vianocami, teda pred Narodením Pána. Pripomíname si udalosť, že k Panne Márii prišiel anjel, ktorý jej oznámil, že sa stane matkou dávno očakávaného Vykupiteľa, Mesiáša. Okamih počatia Pána Ježiša v lone Panny Márie sa spája práve s okamihom zvestovania. Keďže Mária s Božím plánom súhlasila, zostúpil na ňu Duch Svätý a ona počala. Mesiáš teda mohol prísť na  [ Read More ]