Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavení Sviatok: 25. november Ide sa o manželov, ktorí boli ako prvý manželský pár spoločne blahorečení dňa 21. 10. 2001 v Ríme pápežom Jánom Pavlom II. Pre univerzálnu cirkev sú v Martyrologiu Romanum dátumy spomienok zhodné s dátumami úmrtí. Luigi (Alojz) Beltrame Quattrocchi 9. 11. (1951) a jeho manželka Mária 26. 8. (1965). V rímskej diecéze sa však ich spomienka slávi spoločne v deň výročia ich sobáša, ktorým je 25. 11. V tento deň sú uvedení aj v rímskom kalendári. To vysvetľuje ich spoločnú spomienku a zaradenie jednotlivých životopisov Luigiho a Márie pri dátume ich smrti. Luigi Beltrame * 12.  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 25. november * Cyprus (?) † 307 (?) Alexandria, Egypt Atribúty: zlomené koleso, kniha, meč, koruna Patrónka dievčat, mníšok, žien, tých, čo chcú uzavrieť manželstvo, zdravotných sestier, slúžok, filozofov, teológov, vedcov, učiteľov, študentov, právnikov, notárov, advokátov, rečníkov, knihovníkov, kolárov, mlynárov, pekárov, hrnčiarov, garbiarov, pradiarov, súkenníkov, lanárov, námorníkov, tlačiarov, sekretárov, zbrojárov, obuvníkov, kaderníkov, krajčírov, brusičov; všetkých profesií, ktoré majú do činenia s kolesami; ďalej nemocníc, univerzít, knižníc, plodín; proti bolestiam hlavy, horúčke Uctievanie sv. Kataríny Alexanrijskej je veľmi rozšírené. Vzývala sa ako jedna zo štrnástich pomocníkov v núdzi. Napriek tomu nevieme s určitosťou potvrdiť jej historickú existenciu. Jej úcta sa  [ Read More ]