Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 26. apríl * 9. apríl 1911, Burgose † 26. apríl 1938, San Isidro de Duenas Tento svätý španielsky trapista skončil svoj život v 27 rokoch. Svoj život ponúkol Bohu ako zmiernu obetu, aby sa skončila občianska vojna v Španielsku a aby sa do tejto krajiny zase mohol navrátiť mier. Rafael sa narodil 9. apríla 1911 v Burgose ako syn manželov Rafaela a Marie Mercedes Baronových. Bol najstarším dieťaťom zo zámožnej rodiny Arnáize Barona. Jeho celé meno znie: Rafael Arturo Alvaro José de la Inmaculada Concepción y San Luis Gonzaga. Toto dlhé meno bolo niečo ako program pre jeho život. Miloval Pannu Máriu  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 26. apríl † 304 Rím, Taliansko Pontifikát: 296 – 304 Význam mena: narodený v marci (z lat.) Sv. Marcelín bol pápežom v rokoch 296-304. Niekedy sa zvykne zamieňať s pápežom sv. Marcelom I., ktorý sa však stal pápežom až po ňom. Marcelín prebral pápežský úrad po svojom predchodcovi sv. Kajovi. Boli to pokojné časy, kresťania mali slobodu. Marcelín sa usiloval o zlepšenie vzťahov s prozelytmi. Staral sa chudobných. Tradícia o ňom hovorí ako o zbožnom, chudobnom a čistom mužovi. Pokojné časy však netrvali dlho. Spoluvladár Galérius na stretnutí v Nikomédii ovplyvnil Diokleciána, aby sa vrátil k pohanstvu. Dňa  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 26. apríl † okolo 320 Amázia, dnes Amasya, Turecko Sv. Bazil bol biskupom v Amázii na severe dnešného Turecka. Zomrel sťatím ako mučeník počas prenasledovania kresťanov. Jeho telo hodili do mora. Tradícia hovorí, že jeden z jeho nasledovníkov Elidiforus dostal vnuknutie, kde sa nachádza jeho telo. Našiel ho a pochoval. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 26. apríl 1. storočie Rím Pontifikát: 76/8 – 88/91 Význam mena: vybraný, povolaný (gr.) Sv. Anaklét bol tretím pápežom po sv. Petrovi a sv. Línovi. Pôvodom bol pravdepodobne Grék. Pápežom sa stal okolo roku 76-78. Zomrel v rokoch 88-90, počas prenasledovania kresťanov za cisára Domiciána, ako mučeník. Počas svojho pontifikátu zorganizoval život Cirkvi v Ríme – ustanovil 25 cirkevných obvodov a pre každý obvod vymenoval jedného presbytera (kňaza). V Rímskom martyrológiu sa pôvodne nachádzala spomienka na sv. Anakléta a sv. Kléta, obaja sa uvádzali ako pápeži. Neskôr sa však zistilo, že ide o jednu a tú istú osobu. Chyba vznikla asi  [ Read More ]