Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 26. apríl

1. storočie Rím

Pontifikát: 76/8 – 88/91

Význam mena: vybraný, povolaný (gr.)

Sv. Anaklét bol tretím pápežom po sv. Petrovi a sv. Línovi. Pôvodom bol pravdepodobne Grék. Pápežom sa stal okolo roku 76-78. Zomrel v rokoch 88-90, počas prenasledovania kresťanov za cisára Domiciána, ako mučeník. Počas svojho pontifikátu zorganizoval život Cirkvi v Ríme – ustanovil 25 cirkevných obvodov a pre každý obvod vymenoval jedného presbytera (kňaza). V Rímskom martyrológiu sa pôvodne nachádzala spomienka na sv. Anakléta a sv. Kléta, obaja sa uvádzali ako pápeži. Neskôr sa však zistilo, že ide o jednu a tú istú osobu. Chyba vznikla asi pri opisovaní zoznamov pápežov niekedy v dávnej minulosti. V obnovenom liturgickom kalendári už máme len jedinú spomienku na sv. Anakléta (alebo sv. Kléta) 26. apríla.