Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 23. september

* Volterra, Toskánsko, Taliansko (?)
† 76 (?) Rím

Pontifikát: 67 – 76

Sv. Línus, obraz v bazilike sv. Pavla za hradbami

Sv. Línus, obraz v bazilike sv. Pavla za hradbami

Sv. Línus bol druhým pápežom v dejinách. Podľa tradície si ho za svojho nástupcu na pápežskom stolci vybral sám sv. Peter pred svojou smrťou okolo roku 67. Za biskupa ho vysvätil asi sv. apoštol Pavol. Spomína sa v Druhom liste sv. Pavla Timotejovi (4,21).