Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 26. december † 400 Sv. Zeno bol biskupom v meste Maiumas (dnešný El Mineh) pri Gaze v Palestíne. Bol bratrancom mučeníka Euzébia. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 26. december * okolo 1 (?) Jeruzalem (?) † okolo 36/40 pri Jeruzaleme Význam mena: koruna, korunovaný (gr.) Atribúty: odev diakona, kameň Meno Štefan znamená koruna. Štefan bol prvým Ježišovým učeníkom , ktorý podstúpil za neho mučenícku smrť. Bol diakonom prvej Cirkvi, bol ustanovený, aby sa staral o vdovy a o chudobných. O jeho živote sa v krátkosti píše v Skutkoch apoštolov. Štefan neohrozene vyznával svoju vieru, hovoril vo veľkej múdrosti a mnohí sa na jeho kázanie obrátili. Nepriateľom Cirkvi sa to však nepáčilo. Pri jeho múdrosti však strácali argumenty, a tak našli mužov, ktorí krivo svedčili, že hovoril proti Bohu.  [ Read More ]