Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 26. máj * 31. október 1618 Quito, Ekvádor † 26. máj 1645 tamtiež Mária Anna bola dcérou šľachtica španielskeho pôvodu, ktorý žil v hlavnom meste Ekvádoru v Quite. Rodičia ju od malička nábožne vychovávali. Keď mala sedem rokov, pri prvom sv. prijímaní si zaumienila, že chce žiť len pre Pána Ježiša. Rodičia jej zanedlho zomreli, od svojich dvanástich rokov žila u staršej sestry. Túžila ísť na misie do Japonska. Kvôli tomu chcela vstúpiť do kláštora, no tam ju neprijali. Stala sa teda františkánskou terciárkou. Konala skutky dobročinnosti. Chodila k stálemu spovedníkovi, jezuitskému kňazovi Hernandovi de la Cruz. Presťahovala  [ Read More ]

(franc. Didier) Svätý Sviatok: 26. máj * okolo 550 Autun, Francúzsko † okolo 606 pri Lyone, Francúzsko Význam mena: túžobne očakávaný (lat.) Emblém: palma, biskupská berla Dezider sa narodil okolo r. 550 pravdepodobne v meste Autun v Burgundsku (severne od Lyonu) zámožným rodičom, ktorí ho od mladosti dobre vychovávali. Keď zbadali, že má vlohy, poslali ho do mesta Vienne (na juh od Lyonu) do škôl, ktoré vtedy viedol biskup Numacius. Tam nielen, že robil veľké pokroky, ale vynikal aj ušľachtilým životom. Okrem školských kníh usilovne čítal Sväté písmo a spisy cirkevných otcov, takže získal vynikajúce vedomosti o viere. Kto ho  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 26. máj † 1293 Saint-Papoul, Francúzsko Sv. Berengárius bol benediktínskym mníchom v kláštore Saint-Papoul (juhovýchodne od mesta Toulouse vo Francúzsku). Na starosti mal novicov (tých, ktorí sa chceli stať mníchmi). Známy bol aj svojou dobročinnosťou. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 26.máj * 21. júl 1515 Florencia, Taliansko † 26. máj 1595 Rím  Atribúty: horiace srdce, ruženec Patrón humoristov; pri neplodnosti žien, zemetrasení Sv. Filip Neri sa narodil 21. júla 1515. Bolo to v čase vystúpenia reformátorov – Luthera, Zwingliho a Kalvína. Jeho rodiča pochádzali zo vznešených a bohatých rodov, avšak sami toho príliš veľa nemali. Filipova matka zomrela, keď bol ešte chlapcom. Vychovávala ho zbožná, jemnocitná nevlastná matka. Filip mal dve sestry a brata, ktorý však zomrel v mladom veku. Prvé vzdelanie získal u dominikánov vo Florencii. Keď mal sedemnásť rokov, otcov majetok zhorel do tla, zostal úplne  [ Read More ]