Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 27. december † december 399 Rím Atribúty: zobrazuje sa v kajúcom rúchu a v modlitbe Patrónka zdravotných sestier Fabiola bola bohatá rímska aristokratka zo slávnej rodiny Fabiovcov. Istý čas bola členkou spoločenstva, ktoré v Ríme založil sv. Hieronym. Odtiaľ však odišla. Rozviedla sa so svojím manželom pre jeho nemravný život a následne sa znovu vydala. Bolo to síce podľa svetských pravidiel, ale proti pravidlám Cirkvi. Jej druhý manžel po nejakom čase zomrel. Fabiola v tom videla Božie napomenutie a sama sa dala na pokánie. Vrátila sa do Cirkvi, oplakala svoje hriechy a rozhodla sa pre dobročinnosť. Predala svoje majetky  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 27. december * Betsaida, dnes pahorok Et-Tell pri Ad Dardara, Sýria † okolo 101 (?) Efez, dnes ruiny pri meste Selçuk, Turecko (?) Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.) Atribúty: orol, kalich s hadom, nádoba s olejom, kniha Patrón sochárov, maliarov, tlačiarov, výrobcov papiera, kníhviazačov, kníhkupcov, spisovateľov, úradníkov, notárov, teológov, vinárov, mäsiarov, sedlárov, sklenárov, rytcov, výrobcov sviečok a prútených vecí; pre dobrú úrodu, pred krupobitím, otravou, popáleninanmi, epilepsiou Sv. Ján bol najmladším spomedzi apoštolov. Bol synom Zebedeja a bratom Jakuba s prímením Starší. Bol učeníkom, „ktorého Ježiš miloval“. Narodil sa pravdepodobne v Betsaide. Jeho otec bol rybárom, zrejme zámožnejšie situovaným, pretože zamestnával viacerých  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 27. december, na Slovensku 11. máj * 11.máj 1899 Košice † 27. december 1944 Budapešť Význam mena: kňažná, vznešená (hebr.) Na Masarykovej ulici v Košiciach stojí prízemný kaštielik, ktorý voľakedy postavila rodina Klobušických. Dnes je to Provinciálny dom Regina Pacis, sídlo Spoločnosti sociálnych sestier. Na jeho západnej fasáde je mramorová pamätná tabuľa s textom: In Memoriam sestra Sára Salkaházi *11. 5. 1899 † 27. 12. 1944, členka Spoločnosti sociálnych sestier verná svojmu povolaniu obetovala svoj život na záchranu prenasledovaných v II. svet. vojne. „Keď treba obetu, tu som! Prijmi ma za všetkých a za všetko.“ Sestra Sára Salkaházi  [ Read More ]